Τα κέντρα τηλεφωνικής επικοινωνίας με χρήση της τεχνολογίας Voice over Internet Protocol (VoIP) προσφέρουν αρκετά πλεονεκτήματα για μία επιχείρηση. Ορισμένα από αυτά περιλαμβάνουν:

 1. Κόστος:
  • Χαμηλότερο Κόστος Κλήσεων: Οι κλήσεις VoIP συνήθως είναι πιο οικονομικές σε σχέση με τα παραδοσιακά τηλεφωνικά συστήματα, ιδίως για κλήσεις μεγάλης απόστασης ή διεθνείς κλήσεις.
  • Εξοικονόμηση στο Υλικό: Η χρήση του internet για τη μετάδοση των φωνητικών δεδομένων εξοικονομεί χρήματα στο υλικό και στην υποδομή.
 2. Ευελιξία:
  • Γεωγραφική Ευελιξία: Οι εργαζόμενοι μπορούν να πραγματοποιούν και να λαμβάνουν κλήσεις από οπουδήποτε υπάρχει σύνδεση στο internet, προωθώντας τον απομακρυσμένο εργασιακό χώρο και την παγκόσμια συνεργασία.
  • Ευκολία Κλιμάκωσης: Τα συστήματα VoIP είναι εύκολα επεκτάσιμα, επιτρέποντας την απλή προσθήκη ή αφαίρεση γραμμών κατά την εξέλιξη των αναγκών της επιχείρησης.
 3. Προηγμένες Λειτουργίες:
  • Ενοποιημένες Επικοινωνίες: Το VoIP ενσωματώνεται με άλλα εργαλεία επικοινωνίας, όπως η τηλεδιάσκεψη, τα άμεσα μηνύματα και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, παρέχοντας ένα ενοποιημένο πλαίσιο επικοινωνίας.
  • Προσαρμοσμένες Λειτουργίες: Τα συστήματα VoIP προσφέρουν ποικίλες λειτουργίες, όπως προώθηση κλήσεων, ανταποκριτήρια, αυτόματες υπηρεσίες και άλλες, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να προσαρμόσουν τις ρυθμίσεις επικοινωνίας τους.
 4. Βελτίωση Παραγωγικότητας:
  • Ενισχυμένη Συνεργασία: Το VoIP διευκολύνει τη συνεχή επικοινωνία, προάγοντας τη συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας ανεξαρτήτως της φυσικής τους τοποθεσίας.
  • Ενσωμάτωση με Εφαρμογές Επιχειρήσεων: Τα συστήματα VoIP μπορούν να ενσωματωθούν με διάφορες εφαρμογές επιχειρήσεων, βελτιώνοντας την παραγωγικότητα και διευκολύνοντας τις ροές εργασίας.

Ενώ το VoIP προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, είναι επίσης σημαντικό να ληφθούν υπόψη παράγοντες όπως η αξιοπιστία του δικτύου, η ασφάλεια και η ποιότητα της υπηρεσίας κατά την επιλογή και υλοποίηση μιας λύσης VoIP.

Επικοινωνήστε με την PC PROJECT, τον πιστοποιημένο συνεργάτης της κορυφαίας στον χώρο των VOIP επικοινωνιών 3CX, για VOIP λύσεις που ανταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες.