Δημοσιεύθηκε:
Δεκ, 2023
Kατηγορίες:

Η Εταιρεία PC PROJECT αναλαμβάνει ως εργολάβος της SPACE την υλοποίηση του μεγάλου και σημαντικού έργου για το δημόσιο “ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ” για όλο τον νομό της Κέρκυρας

Η εταιρεία PC PROJECT, με μεγάλη υπερηφάνεια ανακοινώνει την ανάληψη του σημαντικού για τον δημόσιο έργου “ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ” στον κλάδο της πληροφορικής στην Κέρκυρα.

ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ: Ένα Έργο Καινοτομίας στην Τεχνολογία

Το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ αποτελεί το «έργο πυρήνα» για τη συγκρότηση του Δικτύου Δημοσίου Τομέα (ΔΔΤ) όπως αυτό προσδιορίζεται στο Κεφάλαιο Θ’ του νόμου 3979/2011 για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ είναι ένα πολύ μεγάλο και σύνθετο έργο με πολλές φάσεις υλοποίησης και υποέργα. Ξεκίνησε να υλοποιείται τον Ιούλιο 2019. Με την ολοκλήρωσή του, πάνω από 34.000 κτίρια όπου στεγάζονται φορείς του Δημοσίου θα διαθέτουν αναβαθμισμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (φωνής, δεδομένων και εικόνας), με δραστική αύξηση των ταχυτήτων στο διαδίκτυο και μεγάλη μείωση του τηλεπικοινωνιακού κόστους. Εκτιμάται ότι το όφελος θα ανέλθει σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, καθώς η εξοικονόμηση πόρων για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες αναμένεται ότι θα ξεπεράσει το 40%.

Η Επιλογή της PC PROJECT: Συνέπεια και Επαγγελματισμός

Η PC PROJECT, ως εταιρεία πληροφορικής με εκτεταμένη εμπειρία και εξειδίκευση στον κλάδο, επιλέχθηκε για την υλοποίηση του έργου λόγω της αξιοπιστίας, της συνέπειας και του επαγγελματισμού της. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη σε ISO:9001 και ISO:27001 και ως εκ τούτου αποτελείται από ένα σύνολο επαγγελματιών που κατέχουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την επιτυχή και έγκαιρη υλοποίηση του έργου.

Βασικοί στόχοι του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

 • Η σχεδόν πλήρης κάλυψη των δημόσιων φορέων (αφορά 34.000 περίπου κτίρια συμπεριλαμβανομένων και των σχολικών μονάδων)
 • H αναβάθμιση της ευρυζωνικότητας του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ (με αξιοποίηση οπτικών υποδομών πρόσβασης Νέας Γενιάς (NGA), όπου είναι εφικτό και συμμετρική πρόσβαση ταχύτητας 10/100/1000Mbps)
 • H αναβάθμιση των υφιστάμενων κεντρικών υπηρεσιών του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ – με έμφαση στην ασφάλεια – τη χρήση πολυμέσων – την τηλεσυνεργασία – την αξιοποίηση mobile τεχνολογιών από τους χρήστες
 • H παροχή νέων τηλεματικών υπηρεσιών προστιθεμένης αξίας
 • Η αξιοποίηση και αναβάθμιση υποδομών των 68 Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών (MAN)
 • Η μεγιστοποίηση της άθροισης της ζήτησης για τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα
 • Η ανάπτυξη μιας νέας γενιάς ανοικτού δικτύου του Δημοσίου Τομέα, βασισμένο σε προηγμένες δικτυακές τεχνολογίες που θα προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών στους δημόσιους φορείς
 • Η παροχή βασικών διαδικτυακών υπηρεσιών (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεδιάσκεψη, φιλοξενία ιστοσελίδων κλπ), προηγμένων δικτυακών υπηρεσιών ασφαλείας και υπηρεσιών φωνής και εικόνας στους φορείς και κατά συνέπεια η βελτίωση της λειτουργίας τους
 • H εξασφάλιση της απαιτούμενης δικτυακής υποδομής για έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
 • Η εξασφάλιση ηλεκτρονικής διαλειτουργικότητας μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών για γρήγορη και ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών
 • Η ενοποιημένη εξυπηρέτηση των πολιτών, με αυτοματοποιημένα και φιλικά προς το χρήστη συστήματα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης συναλλαγών με το Δημόσιο
 • Ο εξορθολογισμός και η αξιολόγηση των αναγκών των Δημόσιων Φορέων για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών
 • Η μείωση του κόστους τηλεπικοινωνιών του κράτους και η δημιουργία οικονομιών κλίμακας μέσω της άθροισης της ζήτησης για συναφείς υπηρεσίες στο Ελληνικό Δημόσιο

Συνεργασία με τον Δημόσιο Τομέα

Η PC PROJECT αντιλαμβάνεται τη σημασία της συνεργασίας με τον τοπικό δημόσιο τομέα. Σε στενή επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους φορείς και την τοπική κοινότητα, η εταιρεία θα εξασφαλίσει ότι το έργο θα ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες και προσδοκίες των υπηρεσιών.

Η PC PROJECT αναμένει με ανυπομονησία την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου “ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ” και τη συνεχιζόμενη συνεργασία με την κοινότητα της Κέρκυρας για την προώθηση της ψηφιακής εξέλιξης και της καινοτομίας.

Για περισσότερες πληροφορίες και ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο του έργου, μείνετε συντονισμένοι στο pc-project.gr.

Άλλες πηγές:

https://syzefxis.ddt.gov.gr/συζευξις-ιι/