Δημοσιεύθηκε:
Απρ, 2024
Kατηγορίες:

Τα συστήματα τιμολόγησης είναι μεικτά συστήματα ηλεκτρονικών συσκευών και λογισμικού που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία και διαχείριση των παραστατικών μιας επιχείρησης. Αυτά τα συστήματα επιτρέπουν σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες να δημιουργούν και να διαχειρίζονται τα προβλεπόμενα από τον νόμο παραστατικά για τις πωλήσεις ή τις υπηρεσίες που προσφέρουν στους πελάτες τους.

Είναι απαραίτητο να γίνει ένας αρχικός διαχωρισμός μεταξύ του υλικού (ηλεκτρονικές συσκευές) που απαρτίζουν αυτά τα συστήματα (ταμειακές μηχανές, φορολογικοί μηχανισμοί) και του λογισμικού.

Ενδεικτικά μόνο θα αναφέρουμε ότι ορισμένα συστήματα τιμολόγησης συνεργάζονται με ταμιακές μηχανές για την αυτόματη εκτύπωση των αποδείξεων. Όταν δημιουργείται ένα παραστατικό, το σύστημα μπορεί να στέλνει αυτόματα τις απαραίτητες πληροφορίες στην ταμιακή μηχανή για εκτύπωση. Επίσης τα συστήματα τιμολόγησης ενσωματώνουν φορολογικούς μηχανισμούς που βοηθούν τις επιχειρήσεις να συμμορφωθούν με τις φορολογικά νομοθετικά πλαίσια.

Σε αυτό το άρθρο θα επικεντρωθούμε στα λογισμικά τιμολόγησης.

Ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά που παρέχουν τα λογισμικά τιμολόγησης λοιπόν περιλαμβάνουν:

  • Δημιουργία Παραστατικών: Επιτρέπουν τη δημιουργία τιμολογίων,αποδείξεων και δελτίων αποστολής που περιλαμβάνουν τις αντίστοιχες πληροφορίες για την εταιρεία, τους πελάτες, τις πωλήσεις ή τις υπηρεσίες και τις τιμές.
  • Ηλεκτρονική Αποστολή: Δίνουν την δυνατότητα για αποστολή των παραστατικών στο email του πελάτη ή του προμηθευτή.
  • Αυτόματη Διαβίβαση Φορολογικών Δεδομένων: Σύμφωνα και με τις τελευταίες νομοθετικές διατάξεις απαιτείται διασύνδεση με τα συστήματα των φορολογικών αρχών για ενημέρωση των συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο.
  • Διαχείριση Πελατών: Επιτρέπουν την αποθήκευση πληροφοριών πελατών, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας, για εύκολη ανάκτηση και χρήση στα τιμολόγια.
  • Υπολογισμός Φόρων: Αυτόματα υπολογίζουν τους φόρους που πρέπει να προστεθούν στο τιμολόγιο βάσει των σχετικών νομικών απαιτήσεων.
  • Διαχείριση Αποθεμάτων: Ορισμένα συστήματα τιμολόγησης διαθέτουν επίσης λειτουργίες για τη διαχείριση των αποθεμάτων και τη δημιουργία τιμολογίων βάσει των αποθεμάτων που πωλούνται.
  • Στατιστικά Στοιχεία: Παρέχουν αναφορές και στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις πωλήσεις και τα έσοδα που μπορούν να βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων για την επιχείρηση.

Τα λογισμικά τιμολόγησης συχνά αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου λογισμικού για τη διαχείριση της επιχείρησης και αναφέρονται ενίοτε και ως “λογισμικό ERP” (Enterprise Resource Planning).

Τα λογισμικά ERP έχουν διάφορες διαβαθμίσεις ανάλογα με το μέγεθος, το είδος της δραστηριότητας και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του επαγγελματία ή της επιχείρησης. Διαβάστε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας σχετικά με τα λογισμικά ERP πατώντας εδώ.

Η PC PROJECT αναλαμβάνει με υπευθυνότητα να υλοποιήσει συστήματα τιμολόγησης κάθε είδους δραστηριότητας και όλων των επιχειρηματικών βαθμίδων.

Διαθέτουμε πολυετή εμπειρία στην επιτυχημένη ενσωμάτωση και αποτελεσματική υποστήριξη τέτοιων συστημάτων. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες!