Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης και βελτίωσης των δραστηριοτήτων αναζητούμε άτομα για να ενταχθούν στην οικογένεια της PC PROJECT.

Αρμοδιότητες Θέσεων

 • Εγκατάσταση δικτύων / servers.
 • Εγκατάσταση Desktops / Laptops , hardware / software.
 • Εγκατάσταση καμερών ασφαλείας.
 • Εγκατάσταση συναγερμών.
 • Επίλυση προβλημάτων τελικού χρήστη ( σε Η/Υ, περιφερειακό εξοπλισμό και λογισμικό).

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ στον τομέα της Πληροφορικής / Δικτύων / Προγραμματισμού ή άλλο συναφές.
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου ή μηχανής.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ( Για τους άντρες)

Επιθυμητά Προσόντα

 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο.

Προφίλ Υποψηφίων

 • Άριστες διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Ικανότητα συνεργασίας και ομαδικό πνεύμα.
 • Μεθοδικότητα και συνέπεια
 • Οργανωτικότητα και καλή διαχείριση χρόνου.

H εταιρία προσφέρει

 • Πλήρης και συνεχή εκπαίδευση.
 •  Άριστες συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό περιβάλλον.
 • Ευκαιρίες εξέλιξης.
 • Αποδοχές αναλόγως προσόντων.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

  Επισυνάψτε το βιογραφικό σας: