Αναζητούμε το νέο μας στέλεχος Μηχανογράφησης

Ζητείται Στέλεχος Μηχανογράφησης (ERP Consultant & Support) με βασικές αρμοδιότητες:

 1. την τεχνική υποστήριξη μεγάλου αριθμού υφιστάμενων πελατών στο κομμάτι της μηχανογράφησης
 2. ανάλυση απαιτήσεων και παραμετροποίηση λογισμικών ERP νέων πελατών ή/και μεταφορά (migration) από άλλα λογισμικά.

Επιθυμητά προσόντα:

 1. Πτυχίο οποιασδήποτε βαθμίδας με κατεύθυνση την πληροφορική ή πτυχίο ΤΕΙ λογιστικής & πληροφοριακών συστημάτων,
 2. Εμπειρία με λογισμικά ΤΕΣΑΕ και ΕΨΙΛΟΝ.ΝΕΤ
 3. Σοβαρότητα
 4. Υπευθυνότητα
 5. Ομαδικότητα
 6. Εχεμύθεια
 7. Θέληση για εξέλιξη.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

  Επισυνάψτε το βιογραφικό σας: