Δημοσιεύθηκε:
Ιαν, 2024
Kατηγορίες:
Ευκαιρίες Εκπλήρωσης Πρακτικής Άσκησης για Σπουδαστές των Τμημάτων Πληροφορικής και του Τμήματος Λογιστικής & Πληροφοριακών Συστημάτων ΔΙΠΑΕ

Η εκπλήρωση πρακτικής άσκησης αποτελεί κρίσιμο στάδιο στην εκπαίδευση των σπουδαστών, παρέχοντας την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις θεωρητικές τους γνώσεις σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας. Για τους σπουδαστές των Τμημάτων Πληροφορικής όλων των κατευθύνσεων (με ιδιαίτερη έμφαση στο Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας – ΔΙΠΑΕ), υπάρχουν μοναδικές ευκαιρίες για ανάπτυξη και εξέλιξη μέσα από την PC PROJECT.

Σπουδαστές Πληροφορικής

Οι σπουδαστές των Τμημάτων Πληροφορικής έχουν την ευκαιρία να κάνουν την πρακτική τους στο PC PROJECT και να έλθουν έτσι αντιμέτωποι με πρακτικές προκλήσεις που θα ενισχύσουν τις δεξιότητές τους.

Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα = ERP/CRM & Μηχανογράφηση

H PC PROJECT με πολυετή εμπειρία και με πλούσιο πελατολόγιο στο κομμάτι των ERP λογισμικών και της μηχανογράφησης προσφέρει στους σπουδαστές του ΔΙΠΑΕ μία απαράμιλλη ευκαιρία πρακτικής άσκησης. Οι σύγχρονες απαιτήσεις

Κοινωνική Δικτύωση, Επαφές & Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Η πρακτική άσκηση αποτελεί ευκαιρία για κοινωνική δικτύωση και δημιουργία επαφών στον κόσμο της εργασίας. Σεμινάρια, εκδηλώσεις, επιδοτούμενα εκπαιδευτικά προγράμματα και συναντήσεις με επαγγελματίες του χώρου θα βοηθήσουν τους σπουδαστές να κατανοήσουν τη δυναμική της αγοράς και να δημιουργήσουν σημαντικές συνεργασίες.

Οι σπουδαστές προς αναζήτηση πρακτικής άσκησης καλούνται ως εκ τούτου να εξερευνήσουν αυτές τις ευκαιρίες που προσφέρονται από το PC PROJECT γεμίζοντας το εκπαιδευτικό τους ταξίδι με πολύτιμες εμπειρίες και γνώσεις που θα σχηματίσουν το μέλλον τους στον επαγγελματικό χώρο.