Αποδοτικές δικτυακές εγκαταστάσεις εναρμονισμένες με τα τελευταία τεχνολογικά πρότυπα

Η PC PROJECT, έχει υλοποιήσει εκατοντάδες έργα δικτύωσης για τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις, καλύπτοντας από τη μελέτη και τον σχεδιασμό μέχρι την προμήθεια εξοπλισμού, την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τον έλεγχο απόδοσης. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν επίσης την ασφαλή σύνδεση μέσω VPN, τη διαμόρφωση ενσύρματων και ασύρματων δικτύων, καθώς και την εγκατάσταση NAS server ή οποιοδήποτε άλλο λειτουργικό σύστημα απαιτείται.

Εφόσον επιθυμείτε να αναλάβουμε και την μετέπειτα διαχείριση των δικτυακών σας εγκαταστάσεων μπορούμε να σας προσφέρουμε ένα εξειδικευμένο πακέτο συντήρησης που θα καλύπτει βλάβες υλικού καθώς και υποστήριξη διαχείρισης.

Με προσήλωση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, εξασφαλίζουμε ότι οι δικτυακές υποδομές που παρέχουμε είναι ευέλικτες και προετοιμασμένες για τις αυξημένες απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης.

 

Δικτυακές Εγκαταστάσεις

Ολοκληρωμένες λύσεις για τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση δικτύων. Μέσω της προσέγγισης μας, εξασφαλίζεται η αξιοπιστία, η ασφάλεια και η αποτελεσματική λειτουργία του δικτύου, παράλληλα με εγγύηση τη συμβατότητα με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις.

Τηλεφωνικά Κέντρα

Aναλαμβάνουμε την πλήρη εγκατάσταση του τηλεφωνικού κέντρου, προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις και τις λειτουργίες του στα μέτρα σας. Ομαλή επικοινωνία και αποδοτική διαχείριση με τη χρήση της προηγμένης τεχνολογίας της 3CX.

Δομημένες Καλωδιώσεις

Με την χρήση υψηλής ποιότητας υλικών και τη συνεχή επισκευή, εξασφαλίζουμε σταθερή και απρόσκοπτη λειτουργία των καλωδιώσεων, προσφέροντας πλήρη εμπιστοσύνη στην επικοινωνία και την τεχνολογική υποδομή των πελατών μας.

Πιστοποίησεις

Διαθέτοντας το κατάλληλο προσωπικό και τα απαραίτητα μηχανήματα, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η επιχείρηση σας εναρμονίζεται πλήρως με τα τελευταία νομικά πλαίσια καθορισμού ποιότητας και ασφάλειας.

Επιθυμείτε να ξεκινήσουμε μια συνεργασία;

Ξεκάθαροι στόχοι, αμοιβαία επωφελή βήματα. Μιλήστε μαζί μας, είτε από κοντά είτε απομακρυσμένα για να για να εξετάσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο οικοδόμησης της συνεργασίας μας.

    Ενημερώστε μας για τις υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν:
    PC Project Support - HelpDesk Area Υποστήριξη