Δημοσιεύθηκε:
Φεβ, 2024

Η διαχείριση της δικτυακής υποδομής μιας επιχείρησης είναι κρίσιμη για την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και τη σταθερότητα. Παρακάτω ακολουθούν ορισμένες οδηγίες που μπορείτε να ακολουθήσετε για να αποφύγετε προβλήματα και να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της δικτυακής υποδομής της επιχείρησής σας:

 1. Καθορίστε Σαφή Στρατηγική:
  • Καθορίστε σαφείς στρατηγικούς στόχους για τη δικτυακή υποδομή σας.
  • Καθορίστε πολιτικές ασφαλείας και οδηγίες για τη χρήση του δικτύου.
 2. Προστασία Από Κακόβουλο Λογισμικό:
  • Χρησιμοποιείτε antivirus λογισμικά.
  • Εφαρμόστε συχνά ενημερώσεις λογισμικού και παρακολούθηση της ασφάλειας.
 3. Firewalls και Δικαιώματα Πρόσβασης:
  • Εγκαταστήστε firewalls για τον έλεγχο της εισερχόμενης και εξερχόμενης κυκλοφορίας.
  • Καθορίστε περιορισμούς πρόσβασης βάσει ρόλων για τους εργαζόμενους.
 4. Ασφαλής Σύνδεση (VPN):
  • Χρησιμοποιήστε ασφαλή συνδέσεις μέσω Virtual Private Networks (VPN) για απομακρυσμένη πρόσβαση.
 5. Παρακολούθηση Δικτύου:
  • Εφαρμόζετε συστήματα παρακολούθησης δικτύου για άμεση ανίχνευση προβλημάτων.
 6. Καθημερινά Backups:
  • Κάνετε τακτικά backups των δεδομένων και ελέγχετε την ανακτησιμότητά τους.
 7. Φυσική Ασφάλεια:
  • Προστατέψτε τον φυσικό χώρο με κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.
 8. Εκπαίδευση Προσωπικού:
  • Εκπαιδεύστε τους εργαζομένους για τη σωστή χρήση και ασφάλεια της δικτυακής υποδομής.
 9. Συνεχής Αναθεώρηση:
  • Αναθεωρείτε τη στρατηγική ασφαλείας και τα μέτρα σε τακτικά χρονικά διαστήματα.

Όλα τα παραπάνω φυσικά απαιτούν χρόνο και εξειδικευμένες γνώσεις άρα και επένδυση σε χρήμα. Μία συνεργασία με την PC PROJECT μπορεί να είναι μία τέτοια επιτυχής επένδυση.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να αξιολογήσουμε  τις απαιτήσεις σας και να αναλάβουμε όλα τα παραπάνω και άλλα πολλά με σκοπό να σας βοηθήσουμε να διασφαλίσετε την αξιοπιστία, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της δικτυακής υποδομής της επιχείρησής σας. Εμπιστευτείτε μας.