Πραγματικό Σενάριο Ενοποίησης Ανομοιογενών Συστημάτων από την PC PROJECT

Απαιτήσεις:

Πελάτης της PC PROJECT με υφιστάμενο ηλεκτρονικό κατάστημα (υλοποιημένο από την PC PROJECT) εξέφρασε την επιθυμία οι online παραγγελίες να εκτυπώνονται αυτόματα σε ειδικό εκτυπωτή και με κατάλληλη μορφοποίηση σε εκτυπωτή στον χώρο προετοιμασίας έτσι ώστε να διευθετείται εγκαίρως και να δρομολογείται αποτελεσματικά η παράδοση τους.

Πρόβλημα:

Τα διαφορετικά συστήματα που χρησιμοποιούνται από τον πελάτη (ηλεκτρονικό κατάστημα , λειτουργικό σύστημα Η/Υ, εκτυπωτής, λογισμικά παραγγελιοληψίας και τιμολόγησης) πέρα απ’το ότι διαφοροποιούνται στον τρόπο με τον οποίο «μιλάνε» με τον έξω κόσμο (ή και με άλλα συστήματα) χρειάζονται και κάποιου είδους ενορχηστρωτή για να εκτελέσουν συγκεκριμένες συνδυαστικές και επαναλαμβανόμενες εργασίες.

Στην διάθεση του πελάτη υπήρχαν έτοιμες λύσεις από τους δημιουργούς κάποιων από τα υφιστάμενα συστήματα αλλά οι λύσεις αυτές είτε δεν μπορούσαν να παραμετροποιηθούν στον βαθμό που απαιτούσε ο πελάτης  είτε το κόστος τους ήταν εκτός του διαθέσιμου προϋπολογισμού του.

Λύση:

Η PC PROJECT ανέπτυξε λογισμικό το οποίο με χρονοπρογραμματισμό αλλά και με την κατάλληλη δρομολόγηση και μετατροπή της πληροφορίας μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα στον πελάτη ακολουθώντας κατά γράμμα τις απαιτήσεις του αλλά και κρατώντας το κόστος του εγχειρήματος στα επιθυμητά επίπεδα.

Αποτέλεσμα:

Με την έναρξη λειτουργίας του ωραρίου του καταστήματος οι online παραγγελίες εκτυπώνονται (ανά κατηγορία και με ξεχωριστή διάταξη και διαμόρφωση) σε συγκεκριμένο εκτυπωτή. Με την εκτύπωση ενημερώνεται το προσωπικό άμεσα για την προετοιμασία της κάθε παραγγελίας και χωρίς ενδιάμεσα βήματα ή κάποια άλλα προφορική επιβεβαίωση από τον προϊστάμενο.

Συμπέρασμα:

Η PC PROJECT διαθέτει την θέληση αλλά και την ικανότητα να λύσει αντίστοιχης με το παραπάνω ή μεγαλύτερης πολυπλοκότητας προβλήματα.

Η βελτίωση και η αυτοματοποίηση των διαδικασίων στην επιχείρηση σας είναι η ειδικότητα μας.

Εμπιστευτείτε μας!